Podaci Firme

PODACI NINA RAJAK ATELIER

Nina Rajak

Masarikova 37, 24000 Subotica, Srbija
Matični broj: 65074117
PIB: 110920452
Broj telefona: 062/494.098
Kontakt: office@ninarajak.com