Complaint

Politika reklamacija

Ukoliko želite da izjavite reklamciju u vezi sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem našeg sajta to možete učiniti slanjem maila na office@ninarajak.com. Sve što je potrebno da biste ostvarili svoje pravo na reklamaciju je dokaz o kupovini reklamiranog proizvoda. Za svaku kupovinu preko našeg sajta, na mail koji ste naveli prilikom kupovine biće Vam poslat fiskalni račun, kao dokaz o kupovni. Važno je da sačuvate svu dokumentaciju koju ste dobili do isteka perioda od dve godine koliko je prodavac odgovoran za nesaobraznost proizvoda, odnosno sve dok važi garantni period u slučaju da je proizvođač proizvoda izdao garantni list. Molimo Vas da sačuvate i originalnu ambalažu.

Nakon što nam izjavite reklamaciju pisanim putem, dužni smo da Vam potvrdimo prijem reklamacije i saopštimo broj pod kojim je ista zavedena u našoj evidenciji. Dužni smo da Vam najkasnije u roku od 8 dana odgovorimo na reklamaciju. Važno je da znate da ćemo rok od 8 dana računati od trenutka kada nam pošaljete robu na dogovorenu adresu, jer tek po prijemu robe možemo utvrditi da li postoji nedostatak. Kada je reklamacija u pitanju NinaRajak.com snosi troškove slanja paketa putem poštanskog operatera sa kojim sarađujemo, Bexexpressa ka servisu ili dobavljaču na utvrđivanje nedostataka. Naš odgovor nakon prijema paketa će sadržati odluku da li je Vaša reklamacija prihvaćena, izjašnjenje i konkretan predlog rešavanja rekalamcije. Ukoliko je reklamacija prihvaćena dužni smo da je rešimo u roku od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu. Ukoliko postoje poteškoće u rešavanju reklamacije, tražićemo Vašu saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije.

Ukoliko Vaša reklamacija nije prihvaćena, Vi snosite troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Ukoliko se dogodi da kupljeni proizvod nakon određenog vremena korišćenja prestane sa radom, a u garantnom je roku, možete se direktno obratiti servisu. Naš savet je da svakako kontaktirate nas u vezi sa reklamacijom kako bismo bili u prilici da pomognemo u rešavanju reklamacije.

Kada je u pitanju oštećena pošiljka, molimo Vas da nam najkasnije u roku od 24h od momenta pijema pošiljke prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu, nedostajenje nekih delova ili neispravnost proizvoda. Ukoliko na ambalaži ima vidiljivih oštećenja, savetujemo Vam da takvu pošiljku ne preuzimate.